Dream Edit Consulting

Principii ale Managementului Calitatii

Din seria de standarde ISO 9000:2000, rezulta 8 principii de management al calitatii, principii care reprezinta o oportunitate pentru orice tip de organizatie, de a deveni mai eficienta si mai profitabila.Aceste 8 principii de management sunt considerate cele mai bune practici de management si sunt urmatoarele:

 1. Orientarea spre client
 2. Leadership
 3. Implicarea salariatilor
 4. Abordarea bazata pe proces
 5. Abordarea manageriala bazata pe sistem
 6. Imbunatatirea continua
 7. Abordarea luarii deciziilor pe baza de fapte
 8. Relatii reciproc avantajoase cu furnizorii

 1. Orientarea spre client - Organizatiile trebuie sa-si focalizeze eforturile pe identificarea, intelegerea si indeplinirea cerintelor si asteptarilor clientilor.
 2. Leadership - Managementul prin leadership se sprijina pe convingerea ca o organizatie, pentru a fi competitiva, trebuie sa asigure implicarea salariatilor in realizarea obiectivelor si directiei organizatiei stabilite de catre lideri.
 3. Implicarea salariatilor - Implicarea si motivarea salariatilor de la diferite niveluri ale organizatiei, faciliteaza utilizarea abilitatilor in beneficiul organizatiei.
 4. Abordarea bazata pe proces - Managementul resurselor si activitatilor abordat ca fiind un proces, are ca urmare eficientizarea rezultatelor dorite.
 5. Abordarea manageriala bazata pe sistem - Eficacitatea si eficienta sporita a unei organizatii este determinata de managementul unui sistem de procese intercorelate.
 6. Imbunatatirea continua - Imbunatatirea continua reprezinta un obiectiv permanent al unei organizatii.
 7. Abordarea luarii deciziilor pe baza de fapte - Pe baza unei analize obiective a datelor si informatiilor, sunt luate decizii eficiente.
 8. Relatii reciproc avantajoase cu furnizorii - Luand in considerare interdependenta permanenta existenta intre organizatie si furnizorii ei, relatiile reciproc avantajoase sporesc abilitatea partilor de a crea valoare

Partile interesate de aplicarea acestor 8 principii de management, sunt:

In loc de incheiere,
Un sistem de management al calitatii reprezinta un sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitatea, iar calitatea
... din punctul de vedere al marketingului: "Satisfacerea cerintelor clientului..."
...din punctul de vedere al producatorului: "Conformitatea cu cerintele specificate..."
...din punctul de vedere al utilizarii: "Aptitudinea de a fi utilizat..."